Person med smartphone
  • Explore
  • Seneste nyheder

oktober 13, 2022

København og Aalborg er i luften med Kommunal PRO

97 ud af landets 98 kommuner har takket ja til en ny fælles digital løsning, der skal understøtte arbejdet med indsamling af patientrapporterede oplysninger (PRO). Løsningen leveres af Systematic og MedWare, og nu er de to første kommuner gået i luften med løsningen.

Københavns Kommune og Aalborg Kommune går forrest med implementeringen af det nye elektroniske dialog- og samarbejdsværktøj Kommunal PRO, der bidrager til effektiv patientrapportering og udveksling af sundhedsoplysninger på tværs af kommune og sektorer. Københavns Kommune og Aalborg Kommune er lige nu i gang med en afprøvning af løsningen, og snart følger seks andre kommuner trop. Fra marts 2023 bredes løsningen ud til de øvrige kommuner i landet i tre bølger.

Kommunal PRO er den første af forventeligt mange løsninger, som skal køre på den fælleskommunale telemedicinske infrastruktur (FUT).

“Med den nye løsning er det blevet nemmere at udveksle sundhedsoplysninger på tværs af sundhedssektoren, og vi styrker samtidig inddragelsen af borgerne. Det har været spændende at være med i både udviklingen af løsningen men også at være de første til at afprøve Kommunal PRO i drift,” siger Rikke Saltoft, digitaliseringschef i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i en pressemeddelelse fra Københavns Kommune.

Øget borgerinddragelse og samarbejde på tværs

Kommunal PRO er en fælles national løsning, der leveres af Systematic med MedWare som underleverandør. Løsningen giver mulighed for, at patientrapporterede oplysninger (PRO-data) kan indsamles og deles på tværs af kommunegrænser og sektorer. Initiativet er blevet til i et samarbejde mellem 97 af landets kommuner og gør brug af den fælleskommunale telemedicinske infrastruktur (FUT).

Kommunal PRO tillader blandt andet oprettelse og opsætning af spørgeskemaer, tildeling og udsendelse af spørgeskemaer til borgere samt datavisning og dataudtræk fra besvarelserne. Kommunerne kan derudover dele skabeloner til spørgeskemaer og på sigt besvarelser lokalt samt på tværs af kommuner.

Med Kommunal PRO sikrer kommunerne, at fagprofessionelle får bedre indsigt i borgerens situation og kan filtrere samt prioritere oplysninger allerede inden mødet med borgeren. Samtidig giver det borgerne mulighed for selv at tage ansvar for deres sundhedsrejse, fordi de via elektroniske spørgeskemaer dels får mulighed for at indtaste egne oplysninger og dels får bedre mulighed for at forberede sig på en samtale med kommunen.

”Patienten kan besvare spørgeskemaer og oplyse om deres tilstand hjemmefra ved f.eks. at registrere eventuelle bivirkninger ved en behandling. På den måde kan personalet bedre målrette dialogen og den understøttende behandling ud fra den enkelte patient. Kommunal PRO anvendes derfor både som dialogstøtte og behandlingsstøtte,” fortæller Brian Fisker, Vice President ved Systematic.

Nye muligheder og lettere arbejdsgange

Til trods for en øget digitalisering, gør mange kommuner stadig brug af papirbaserede spørgeskemaer. Det indebærer risiko for deling af personfølsomme oplysninger, manuelle arbejdsgange, manglende overblik over udsendelser og indtastning af svar, samt et usammenhængende forløb for borgeren.

Med Kommunal PRO løsningen kan data indsamles, sammenlignes og deles på tværs af kommuner, hvilket gør en markant forskel for både medarbejdere og borgere. På sigt bliver det muligt at dele data på tværs af hele sundhedssektoren, hvorfor løsningen er et skridt på vejen mod et mere sammenhængende sundhedsvæsen.

Ud over deling og sammenligning af data på tværs af kommuner og sektorer, er de konkrete fordele følgende:

  • Øget involvering af borgeren i eget sygdomsforløb/ rehabilitering
  • Løbende vurdering af borgerens tilstand og hjælp til forskellige former for beslutningsstøtte
  • Forbedret dialog mellem den sundhedsfaglige medarbejder og borgeren, med afsæt i borgerens egne vurdering
  • Nemmere at tilrettelægge borgerens forløb internt i kommunen og på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet
  • Datagrundlag til brug for effektvurdering og kvalitetsudvikling
  • Gennemsigtighed ift. effekt af behandlingsforløb til brug for kvalitetsudvikling
  • Støtter op om struktur for opfølgning på behandling som en form for checkliste
  • Ingen personfølsomme oplysninger på papir