Closeup af mand der bruger Columna Citizen Kommunal PRO løsningen på smartphone
  • Explore
  • Seneste nyheder

december 6, 2022

Øget borgerinddragelse styrker effektiv patientrapportering

Den danske regering lægger vægt på, at sundhedsfremme og forebyggelse sker på befolkningens præmisser og inddrager den enkelte borger i processen. For at sikre, at borgerne i højere grad inddrages i deres eget sundhedsforløb, kræver det understøttelse fra digitale løsninger, og her er især patientrapporterede oplysninger (PRO) et godt supplement til andre kliniske oplysninger om borgere og patienter.

Et redskab til at sætte fokus på behov og ønsker

Kommunal PRO er en fælles national løsning, der leveres af Systematic med MedWare som underleverandør. Løsningen giver mulighed for, at patientrapporterede oplysninger (PRO-data) kan indsamles og deles på tværs af kommunegrænser og sektorer.

Kommunal PRO giver borgerne mulighed for at forberede sig inden samtalen med kommunen og via udfyldelse af et elektronisk spørgeskema, kan de sætte fokus på de emner og behov, der kræver ekstra opmærksomhed. Samtidig kan fagprofessionelle få bedre indsigt i borgerens situation og filtrere samt prioritere oplysninger allerede inden mødet med borgeren.

I praksis fungerer løsningen således, at borgeren får tilsendt et link til spørgeskemaet, som kan udfyldes, når det passer den enkelte. Det giver blandt andet mulighed for, at borgeren får delt det han/hun har på hjerte inden samtalen, og giver de sundhedsprofessionelle et bedre kendskab til borgeren, så de kan indlede samtalen det rigtige sted og snakke om det, der er relevant for borgeren.

Se København Kommunes video om Kommunal PRO her

Spørgeskemaet kommer ind på spørgsmål om alt fra psykisk helbred til eventuelle bivirkninger, og borgeren får derfor god mulighed for at lufte sine ønsker og bekymringer på tværs af forskellige områder. Samtidig giver det den sundhedsfaglige bedre mulighed for at forberede sig på samtalen med borgeren og aktivt bruge besvarelsen i samtalen. Det sætter borgeren i centrum under samtalen, og sikrer, at borgeren oplever at blive inddraget og at der er en fælles dagsorden.

Borgere føler sig trygge og mere forberedte med Kommunal PRO

Den nationale evaluering af Kommunal PRO konkluderer, at borgeren føler sig bedre forberedt og mere tryg, når spørgeskemaet udfyldes inden samtalen. Det skriver Charlotte Glümer og Marie Papadaki i en artikel i ”Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen”. Ifølge forfatterne har de sundhedsprofessionelle som benytter Kommunal PRO opdaget vigtigheden af værktøjet, fordi det hjælper med at få spurgt systematisk ind til områder i borgernes liv, som ikke altid får opmærksomhed i sundhedsvæsnet, eller områder som er svære at tale om, men som fylder meget i borgernes hverdag med kronisk sygdom.

Det er ikke kun de ansatte, der har haft glæde af løsningen. Også borgerne har fået en lettere og tryggere sundhedsrejse:

”Det gjorde mig meget tryg. Det med at skulle huske alt, jeg ville spørge om, eller hvad der var relevant. Der havde man bare det dér spørgeskema, hvor tingene fremgik: Det er det her, der er vigtigt. Det var meget trygt.” udtaler en borger fra Center for Diabetes og Hjertesygdomme (citat fra Sundhedsdatastyrelsens pilotevalueringsrapport)

Især den personcentrerede tilgang som Kommunal PRO understøtter, er faldet i god jord hos borgerne, som føler, at der specifikt bliver taget stilling til dem i deres situation, i stedet for at blive sat i en boks med andre, der lider af samme sygdom.

”Jeg synes, det var fint, at hun ved noget om mig, inden jeg kommer og, at vi tager udgangspunkt i mig, og ikke sidder og ævler om alt muligt. Jeg føler, at samtalen handler om mig og ikke overordnet om, hvad diabetes er. Jeg tænker, at vi ikke har samme behov alle sammen, selv om vi har samme diagnose.” udtaler en anden borger fra Guldborgsund (citat fra Sundhedsdatastyrelsens pilotevalueringsrapport).

Kommunal PRO løsningen er allerede en stor succes, og i Center for Diabetes og Hjertesygdomme, får 90% af alle borgere med diabetes tilsendt PRO-skemaer. 89% af borgere med diabetes og iskæmisk hjertesygdom, som modtager skemaerne, udfylder dem inden samtalen med kommunen. Det er et rigtigt godt resultat, som viser, at løsningen virker.

Indslaget om patientrapporterede oplysninger var en del af Tidskrift for Dansk Sundhedsvæsen trykt i november 2022 og kan læses her:

https://www.paperturn-view.com/da/dssnet/tidsskrift-for-dansk-sundhedsvaesen-7-2022?pid=Mjg286409&p=29&v=1.3