kvindelig ansat sidder foran sin computer

Columna CIS API'er

  • Domæner
  • Kontakt os
  • Nyheder

CIS domæner

  • Clinical Record
  • Organisation
  • Patient Administration

Columna CIS er en elektronisk patientjournal, der hjælper til at effektiviserer arbejdsgange og forenkler dokumentation af patienters behandlingsforløb.

Systemet spiller sammen med alle større løsninger ved at bero på åbne standarder som HL7 v2 og HL7 FHIR. Samtidig understøtter løsningen MedComs meddelelsesparadigme, og kildesystemet gør det muligt at indberette til nationale databaser som LPR.

Det højtstrukturerede indhold i Columna CIS giver gode muligheder for integration til andre løsninger. Columna CIS-kunder kan selv modellere indhold og dermed definere datamodellen. Det åbner muligheder for journalisering af data fra relevante tredjeparter, som så kan gøres tilgængelige i det lægefaglige personales arbejdsgange.

Funktionerne i Columna CIS skaber tilsammen en komplet og integreret digital arbejdsplads for brugerne – og hjælper til at skabe en bedre og mere effektiv arbejdsdag for hospitalspersonalet.

Clinical Record

Clinical Record indeholder ressourcer til at udarbejde klinisk dokumentation i patientjournaler, f.eks. generel dokumentation, vitale værdier, scorer, observationer, laboratorieresultater osv.

ColumnaActivityRequest (HL7 FHIR)
ColumnaActivityResult (HL7 FHIR)
ColumnaActivityExecution (HL7 FHIR)
ColumnaAdministrativeProcedure (HL7 FHIR)
ColumnaAllergyIntolerance (HL7 FHIR)
ColumnaArchiveDocument (HL7 FHIR)
ColumnaCareTeam (HL7 FHIR)
ColumnaDiagnosis (HL7 FHIR)
ColumnaDiagnosticReport (HL7 FHIR)
Imaging Service Result (HL7 v2)
Imaging Service Status (HL7 v2)
Observation Query (HL7 v2)
Out-going Observation Reporting (HL7 v2)
In-coming Observation Reporting (HL7 v2)
Generic Order Information (SOAP)
Generic Report Information (SOAP)

Organisation

Organisation indeholder støttende ressourcer såsom praktiserende læge, organisation og lokation.

ColumnaLocation (HL7 FHIR)
ColumnaOrganization (HL7 FHIR)
ColumnaPractitioner (HL7 FHIR)

Patient Administration

Patient Administration indeholder ressourcer til administrativ dokumentation, f.eks. omsorgsperiode, møde, helbredsproblemer, henvisninger osv.

ColumnaEncounter (HL7 FHIR)
ColumnaEpisodeOfCare (HL7 FHIR)
ColumnaHealthIssue (HL7 FHIR)
ColumnaIncomingReferralRequest (HL7 FHIR)
ColumnaPatient (HL7 FHIR)
ColumnaPreviousEpisodeOfCare (HL7 FHIR)
Admission, Discharge and Transfer (HL7 v2)

Kontakt os

Arbejder du med nye innovative løsninger til det digitale sundhedsvæsen, eller er du interesseret i nye partnerskaber, så kontakt os for at høre mere om Open Columna og vores API'er.

Seneste nyheder

Vi vil så gerne holde dig opdateret med, hvad vi laver. Du finder vores seneste nyheder her, men du kan også klikke på knappen nedenfor og få det fulde overblik.