Effektiv smittesporing

AI kan bruges til at navigere i en pandemi

Under Covid-19 pandemien udviklede Systematic og Styrelsen for Patientsikkerhed sammen udviklet en løsning, der bidrog til at effektivisere smitteopsporingen. Løsningen er nu videreudviklet med en kombination af AI og machine learning teknologier, der sikrer bedre datakvalitet på kortere tid.

AI-drevet løsning

I begyndelsen havde Styrelsen for Patientsikkerhed brug for indsigt fra deres indsamlede data for at navigere i og prioritere deres indsats. På grund af situationens presserende karakter var det vigtigt at kunne træffe kritiske beslutninger på et oplyst grundlag, så datakvaliteten fik topprioritet. For at bedre kunne navigere i pandemien udviklede Systematic i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed "Pandemic Control". Løsningen understøtter prioriteringen af rådgivningen til de smittede og kvaliteten af den indsamlede data.

Selvbetjeningsløsningen er integreret med relevante systemer og giver borgerne mulighed for i et fritekstfelt at indtaste data om, hvor de mener, de er blevet smittet. I starten blev disse lokationsdata behandlet manuelt, men Systematic har nu integreret en machine learning-algoritme i systemet til at behandle dataene. Algoritmen er døbt Clusters.

Hurtigere kvalificering af data

AI klarer timetung opgave

Ved hjælp af Natural Language Processing (NLP), som er baseret på kunstig intelligens (AI), kan algoritmen Clusters matche borgernes indtastninger med kendte lokationer. Hvis tre borgere angiver, at de er blevet smittet på hhv. ”Dokk1”, ”århus hovedbiblutek” og ”Hovedbiblioteket i Aarhus”, så kan algoritmen samle disse under samme adresse, på trods af at tekstfelterne viser noget forskelligt.

Derudover samler Clusters de svar, der ikke umiddelbart kan identificeres og matches med en kendt lokation. Herefter kan smitteopsporingens medarbejdere gennemgå dem og forsøge at koble svarene til en adresse. Det betyder, at personalet skal bruge langt færre timer på at gennemgå dataene. De kan i stedet fokusere på at kvalificere data og rådgive relevante myndigheder.

Algoritmen Clusters har således gjort det muligt for Styrelsen for Patientsikkerhed at omprioritere ressourcerne og optimere en yderst timetung opgave, og efterhånden som flere data kvalificeres, tager algoritmen ved lære og bliver på den måde bedre og bedre til at matche og gruppere lokationer. AI kan derfor vise sig at være et værdifuldt værktøj i kampen mod Corona og fremtidige epidemier.

Seneste nyheder

Vi vil så gerne holde dig opdateret med, hvad vi laver. Du finder vores seneste nyheder her, men du kan også klikke på knappen nedenfor og få det fulde overblik.