Manualer

Här kan du ladda ner manualer för Cicero och Självbetjäningen.

Guide för installation av Cicero 

Användarhandbok

Genvägstangenter i Cicero 

Cicero Surf Bruksanvisning

Cicero Statistik

Dotted Transparent Background W736

Quickguides till Cicero

Hantering av låntagargrupper som är dubbletter

Guide till sommarlån

Uppsättning av inspirationslistor til Cicero Surf

Guide till Kungliga bibliotekets årliga statistikenkät

Avslut av ett skolår samt klassbyte 

Manuell uppsättning av ersättning

Formatering av CSV-fil i Cicero

 

Utbildning i Cicero

Vi erbjuder olika utbildningar i Cicero. Anmäl dig till våra utbildningar här