januari 18, 2023

  Att organisera sitt bibliotek för läsfrämjande, ATT VÄLJA

  När vi arbetar med läsfrämjande - hur kan skolbiblioteket bidra i de olika leden och hur kan bibliotekssystemet vara ett stöd? Aidan Chambers, författare och läsfrämjare, har gjort ett läshjul där han beskrivit barns och ungdomars läsning som en cirkel där olika delar i läsningen går tillbaka till början och där vi vuxna finns i mitten och stöttar. Vi kommer i några avsnitt presentera de tre delarna.

  Chambers läshjul - ATT VÄLJA

  En av skolbibliotekets många uppgifter, utöver det självklara att låna ut böcker – är att göra böckerna lätta att hitta, sortera och presentera på ett enkelt sätt och att vara inbjudande! Här kan bibliotekssystemet Cicero göra stor nytta om det används på ett pedagogiskt sätt.

  Både pedagoger och elever använder sig av Cicero Surf för att hitta de böcker de letar efter och även för att få inspiration till läsning. Cicero Surf ligger online och är tillgängligt både i skolan och hemifrån. Här kan eleverna söka och reservera önskade böcker. Böckerna presenteras med omslag och tips på andra böcker av samma författare. Eleverna kan även låna om böcker de har hemma, men inte är färdiga med.

  På startsidan hittar eleven inspirationslistor med förslag på läsning. Det är en samling boktips som bibliotekarien kan anpassa efter årstid, tema, skolans inriktning eller annat som kan vara aktuellt just nu. Listorna kan baseras på ämnesord, placering, författare och mycket annat. Genom en samtida fysisk skyltning i skolbiblioteket med böckerna på inspirationslistorna förstärker de olika sätten att lyfta fram böcker varandra.

  För att elever och pedagoger ska hitta relevanta böcker när de söker i Surf kan det vara bra att arbeta med ämnesord. Det går bra att i katalogposterna lägga till ämnesord som passar på er skola. De kan vara för att förtydliga innehållet, ämnet i boken, men kan även användas för en speciell kurs i skolan.

  Det ska sedan vara lätt att hitta de framsökta böckerna. När eleven hittat en bok i Cicero Surf som den tycker verkar spännande så ska det vara tydligt var i biblioteket boken finns. Alla böcker har en fysisk placering i biblioteket som ska överensstämma med placeringen i Cicero. I Cicero finns möjlighet att använda både avdelning, uppställning och deluppställning för att göra det tydligt var boken finns, så det blir lätt att gå och hämta den.

  Allt för att underlätta för eleverna att välja en bok som passar dem och inspirerar till läsning. En bra grund är ett välorganiserat bibliotek. Här vill Cicero bibliotekslösning ge dig möjligheter och verktyg som underlättar för att vara det stödet.