Children reading

  november 18, 2022

  En dag på jobbet - Ronnaskolan nästa

  Idag besöker vi Ronnaskolans skolbibliotek i Södertälje och får en inblick i Stina Thomssons dag som skolbibliotekarie. 

  Efter morgonens rutiner med återlämning och skyltning i hyllorna kommer den första halvklassen till Stina. Medan Stina högläser en kapitelbok följer eleverna med på storskärm och därpå följer ett samtal där Stina i sina frågor utgår från lässtrategierna och använder sig av cowboyen, reportern och spågumman där eleverna också får öva sin språkliga förmåga. Efter ett livligt samtal kommer den andra halvan av klassen och får sin läsning och samtal. Om en vecka kommer klassen tillbaka, men då för att låna böcker.

  Efter rasten går Stina till en förskoleklass med en bilderbok. Hon pratar om omslag, titel och författare och tillsamman pratar de om vad som ska hända, förutspår handlingen. Stina låter boken och samtalet ta tid. Eleverna bubblar av lust att berätta och det finns tid att prata om nya ord och olika känslor som boken speglar.

  Sedan är det dags för arbete i biblioteket. Stina sätter i gång att registrera böcker i Cicero. Ett ständigt inflöde av nya böcker är det som verkligen stimulerar elevernas läslust, menar Stina. Stina är noga med katalogposterna och kollar att de är kompletta. I Södertälje har man kommungemensamma placeringar i Cicero och man har valt SAB-systemet, men Stina har även en del genre-placeringar. Det har hon löst så att hon skriver in ämnesord i katalogposten som visar placeringen, till exempel får en PAX-bok ämnesordet ”Fantasy” och en Flugo-bok ”Börja läsa”.

  Under högstadiets lunchrast är biblioteket öppet för eleverna, för att låna böcker, datorer eller bara hänga lite. Stina finns med antingen som en läsande förebild i någon soffa eller arbetandes i Cicero, ett bra tillfälle att skapa relationer till eleverna.

  Eftermiddagen passerar. En mellanstadieklass kommer in för att låna och Stina passar på att visa och söka fram böckerna de vill ha i Cicero Surf. Skoldagen tar slut för en del elever, men en fritidsgrupp kommer in för högläsning av och textsamtal kring en kapitelbok. Det ska sedan bli sammanfattningar i form av korta filmer. I det här läsprojektet tränas både språkliga och digitala förmågor.

  Dagen börjar lida mot sitt slut, men Stina hinner registrera några till nya böcker i Cicero, ställa upp böcker, svara på mejl och förbereda morgondagen.

  En bra dag på Ronnaskolans skolbibliotek.