januari 18, 2023

  Att organisera sitt bibliotek för läsfrämjande, REAKTION/RESPONS

  När vi arbetar med läsfrämjande - hur kan skolbiblioteket bidra i de olika leden och hur kan bibliotekssystemet vara ett stöd? Aidan Chambers, författare och läsfrämjare, har gjort ett läshjul där han beskrivit barns och ungdomars läsning som en cirkel där olika delar i läsningen går tillbaka till början och där vi vuxna finns i mitten och stöttar. Vi kommer i några avsnitt presentera de tre delarna.

  Chambers läshjul - REAKTION/RESPONS

  Chambers har i sin bok Böcker inom oss; Om boksamtal (1994) ett citat från en flicka ”Jag vet inte vad jag läst förrän jag har pratat om det”.  Även senare forskning lyfter fram vikten av att samtala om läsningen. Hur underlättar vi för eleverna att få prata om det lästa? Vem vet vad eleverna läser? Vem frågar dem om läsningen?

  Ett bra sätt är att läsa samma bok, alla elever och lärare. Samtal kan då ske under läsningens gång. Extra plus är om den lästa boken anknyter och fördjupar det ämne man läser samtidigt. Ett enkelt sätt att underlätta för pedagogen är genom funktionen Bokning i Cicero. Där kan pedagogen samtidigt med sin planering långt i förväg boka in litteratur för särskilda perioder.

  Att tillhandahålla klassuppsättningar eller böcker för gruppläsning är en klassisk del av skolbibliotekets verksamhet.  Genom att skolbiblioteket gör det så skapas möjligheter för eleverna att läsa samma titel och tala om det lästa. Ofta sker själva samtalen i klassrummet och skolbibliotekets uppgift blir att lyfta fram och visa på vilka titlar som finns. Ett sätt att skylta digitalt är att göra en inspirationslista i Cicero Surf med titlar som finns i klassuppsättning. Listan ligger då lättillgängligt på Surfs startsida och pedagogen kan själv enkelt se vilka titlar som finns i klassuppsättning och boka sina exemplar i Cicero Surf för just den period som böckerna önskas.

  Chambers presenterar i sin bok även sina Jag undrar-frågor som är bra utgångspunkter för eleverna att samtala om det lästa. Det är frågor som inriktar sig på läsupplevelsen, inte läsförståelsen. Frågor som; Jag undrar – vad som var bra, vad som var dåligt, vad som var svårt, om du kan se några kopplingar? Här får eleverna träna på att uttrycka sig om det lästa och att lyssna in och berikas av andras upplevelser. När eleverna väl lärt sig samtalsformen kan de sitta i mindre grupper och prata om sina läsupplevelser. Då kan det passa med några stycken titlar av samma bok och skolan behöver inte köpa hela klassuppsättningar. Dessa titlar görs också bokningsbara för lärarna i Cicero Surf.

  Om skolan har Inläsningstjänst så kan det integreras i Cicero och då har skolan obegränsat med exemplar för boksamtal genom de digitala böcker som finns i tjänsten.

  Allt för att underlätta samtalen om böcker som stimulerar läsning. En bra grund är ett välorganiserat bibliotek. Här vill Cicero bibliotekslösning ge dig möjligheter och verktyg som underlättar för att vara det stödet.