januari 18, 2023

  Att organisera sitt bibliotek för läsfrämjande, ATT LÄSA

  När vi arbetar med läsfrämjande - hur kan skolbiblioteket bidra i de olika leden och hur kan bibliotekssystemet vara ett stöd? Aidan Chambers, författare och läsfrämjare, har gjort ett läshjul där han beskrivit barns och ungdomars läsning som en cirkel där olika delar i läsningen går tillbaka till början och där vi vuxna finns i mitten och stöttar. Vi kommer i några avsnitt presentera de tre delarna.

  Chambers läshjul - ATT LÄSA

  Hur bidrar skolbiblioteket till att skapa utrymme för läsning, rent fysiskt och i tid? Är biblioteket en plats att läsa på? Finns här sköna utrymmen att sitta i? Finns det läsraster där eleverna får tid för att vara i biblioteket att läsa? Läser ni högt i biblioteket?

  Kanske kan en inspirationslista med högläsningsböcker vara ett sätt att underlätta för pedagoger på skolan att få tips på vad de ska läsa?

  Kanske har eleverna gjort olika arbeten som finns tillgängliga digitalt och kan läggas in i Cicero Surf, så att det blir lätta att hitta och tillgängliga för hela skolan? Självklart kan ni också lägga in fysiska böcker som eleverna själva skrivit och illustrerat och ha för utlåning på biblioteket. På det här sättet kan eleverna också söka sig själva som författare i Cicero Surf.

  Tipsa på olika sätt om att det går att använda Cicero Surf hemifrån! Se till att det ligger en länk till Cicero Surf på skolans hemsida. Kanske kan föräldrar och barn tillsammans leta fram böcker som verkar spännande att läsa?

  När man gjort en sökning i Cicero Surf kan man också länkas vidare till Legimus, om eleven har det, eller Inläsningtjänst, om skolan har tillgång till det. Då kan man starta upp läsningen direkt och kanske läsa eller lyssna tillsammans även hemma.

  Allt för att möjliggöra den verkliga läsningen. En bra grund är ett välorganiserat bibliotek. Här vill Cicero bibliotekslösning ge dig möjligheter och verktyg som underlättar för att vara det stödet.