Skandinaviska Skolan

  februari 27, 2023

  Cicero på Skandinaviska skolan Costa Blanca, Spanien

  Systematics bibliotekslösning Cicero finns på både stora och små bibliotek. Ett av de större och nyare är Oslos bibliotek Deichmann som drar i gång nu i mars. Ett av de mindre och nyare biblioteken är det som nyligen startat upp Cicero på Skandinaviska skolan Costa Blanca. Vi från Stockholmskontoret hade förmånen att besöka skolan under januari.

  En av Systematics samarbetspartners i Sverige är BTJ. De säljer paketlösningar till skolbibliotek. Paketet inkluderar utbildning och prenumeration på böcker, men även bibliotekssystemet Cicero och det är den vägen som Skandinaviska skolan har fått tillgång till Cicero.

  Vi träffade både rektor Ingela och Anna, som är lärare och ansvarig för biblioteket. Vi fick en spännande rundvisning på den lilla skolan, belägen söder om Alicante i Spanien och med elever från Sverige, Norge och Finland.

  Vi besökte delen där F-6 och Fritids finns. Skoldelen ligger på andra våningen med terrass runt en öppen gård och med en park nedanför. Klassrummen ligger med direktingång från terrassen. Även biblioteket hittar man här. Här finns också skolbiblioteket, än så länge litet, men planerna är stora.

  Det är en utmaning att skapa ett fungerande bibliotek på en så liten skola som är uppdelad på olika platser, har många olika årskurser och undervisning på flera språk. Biblioteket ska passa både till förskolan som kommer ibland och vill både läsa och låna, men också till högstadie- och gymnasieeleverna som undervisas via Sofia Distans respektive Hermods. De håller till på en annan plats, men eleverna har viss undervisning här och passar då på att besöka biblioteket.

  Biblioteket är alltid öppet och eleverna kan själva gå in och låna när de vill i självbetjäningen. Anna har gjort i ordning en pärm med ett blad för varje elev, så det är väldigt enkelt för eleverna att skanna sina streckkoder och sedan böckerna. Biblioteket är under uppbyggnad, men förutom böcker och datorer kommer här finnas läsplatser och arbetsplatser för både elever och pedagoger.

  Länken till online-katalogen Surf är utskickad till föräldrar. Alla svenska utlandsskolor har Polylino, vilket också ligger som länk för vidaresökning i Surf. Det gör att det är enkelt att se om boken finns i biblioteket och om den även finns digitalt.  Anna använder också Polylino mycket på smartboarden i klassrummet. I slutet av rundvisningen hamnar vi i Annas klassrum där det nu är Fritids och eleverna är snabba på att fråga om de får läsa något på Polylino. Så intresset för läsning är stort, både hos elever och hos pedagoger.

  Under uppstarten av Cicero har Anna använt sig mycket av Cicero Connect, supportkanalen, där hon hittat mycket information. Men hon har många andra frågor om Cicero och vi samtalar om katalogposter för utländska böcker, om import av poster från Library of Congress och från Finna.fi. Det är spännande att höra om hur de arbetat med Cicero och vi ser fram emot att komma tillbaka när biblioteket växt till sig lite.