Librarian

  februari 11, 2021

  BTJ levererar Systematic bibliotekssystem till svenska skolor

  Från 2021 har svenska skolbibliotek ett nytt kostnadseffektivt alternativ när de ska välja bibliotekssystem. BTJ och Systematic samarbetar för att erbjuda svenska skolor en unik kombination av bibliotekskunnande och teknisk kompetens i skolbibliotekssystemet Cicero.

  – Vi har sett behovet av ett användarvänligt, ekonomiskt och säkert bibliotekssystem för svenska skolor och genom samarbetet med Systematic kan vi erbjuda det snabbare och med högre kvalitet än vad vi hade kunnat göra om vi utvecklat det själva, säger Tomasz Nowocien, affärsutvecklings- och försäljningschef på BTJ.

  BTJ har vuxit fram under mer än 80 år för att frigöra tid och resurser på bibliotek. För skolbiblioteken finns ett flertal tjänster som alla är tänkta att höja kvalitet och ge skolbibliotekarien mer tid över till det pedagogiska arbetet. Med Cicero blir det erbjudandet ännu bredare.

  – Nu har vi ett i princip komplett skolbibliotekserbjudande. Vår skolbibliotekstjänst är som en byggsats där kunden väljer vilka klossar som passar just deras behov. Med Cicero har vi sista pusselbiten på plats, säger Tomasz Nowocien.

  Cicero är ett avancerat bibliotekssystem, som stödjer behoven hos både grundskolor och gymnasieskolor oberoende av storlek på skolan. Lösningen är byggd på en webbaserad tekonologi, som gör det möjligt för lärare och bibliotekarier att hjälpa eleverna att låna och lämna tillbaka böcker direkt i klassrummet via en surfplatta. Därmed kan Cicero understödja svenska kommuners gemensamma mål, att alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek.

  – Samarbetsavtalet med BTJ är av stor betydelse för vårt mål att nå ut bredare till de svenska biblioteken och ge dem möjlighet att välja ett innovativt, beprövat och flexibelt system, där pris och kvalitet hänger ihop, säger Pernilla Wikman, Affärsutvecklingschef för Cicero Sverige på Systematic.

  I dagsläget har 450 svenska skolor valt att hantera sina bibliotek med Cicero.

  – Vi tycker det är viktigt att svenska skolbibliotek har ett val när det kommer till bibliotekssystem. Det är bra för alla aktörer på den här marknaden, säger Tomasz Nowocien.

  Systematic levererar IT-system till bland annat vård och försvar. De har sedan 1985 utvecklat säkra och effektiva system. Idag har de kunder i 50 länder. En kund är det danska bibliotekssystemet för folkbibliotek, ett av världens största.