Library & Learning

  februari 23, 2021

  Nytt användarvänligt bibliotekssystem till 50 skolor i Norrköping

  Norrköpings kommun är den första kommunen i Sverige som köper bibliotekssystemet Cicero som en helhetslösning för alla kommunala grundskolor. Sedan ett par år har 20 av kommunens skolor använt Cicero, nu kommer resterande skolor att anslutas till systemet.

  Bibliotekssystemet Cicero erbjuder bibliotekarier att navigera i ett användarvänligt bibliotekssystem, som stöder bibliotekets arbete och gör det enkelt att få en överblick över låntagare, lån och bestånd. Lärare, elever och vårdnadshavare ges möjlighet att söka och reservera i bibliotekets bestånd via webbkatalogen Cicero surf.

  50 skolbibliotek i Norrköpings kommun kan se fram emot ett nytt och användarvänligt bibliotekssystem i början av 2021. 20 av kommunens skolor har redan använt bibliotekssystemet i två år och Mats Svensson, utvecklingsansvarig i Norrköpings kommun, ser fram emot att implementera Cicero vid de återstående 30 kommunala skolbiblioteken i Norrköping.

  ”Med Cicero får vi ett användarvänligt system där skolorna kan registrera sitt material och där elever och lärare enkelt kan söka efter litteratur. Bibliotekarierna i kommunen har länge velat ha ett gemensamt bibliotekssystem som är tillräckligt avancerat för att uppfylla kraven i både stora och små skolor. Och vi är riktigt glada att bibliotekarierna kan få stöd under hela arbetsdagen”, sägar Mats Svensson

  Norrköping blir den första kommunen i Sverige som implementerar Cicero i alla sina skolbibliotek, i Danmark har alla kommunala skolbibliotek använt systemet sedan 2015. Verktygen i Cicero-sviten har därmed testats grundligt och kommer att kunna stödja de svenska kommunernas lagstadgade mål att alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek.

  Cicero har utvecklats av det danska IT-företaget Systematic och bygger på en webbaserad teknik, vilket medför att eleven alltid har skolbiblioteket tillgängligt och smidigt kan söka och reservera boken i klassrummet eller hemma i soffan. ”Norrköpings kommun kommer att ha ett bibliotekssystem som tillgodoser de behov som finns, i ett flexibelt och användarvänligt system. Med Cicero får skolorna en grundligt testad, mångsidig och prisvärd produkt, utan att kompromissa med kvaliteten”, säger Pernilla Wikman från Systematic.