Senior mand læser etiketten på en receptpligtig medicin. Han diskuterer medicinen med en kvindelig læge
  • Vores løsninger
  • Seneste nyheder

november 22, 2022

Åbne softwaresystemer kan bryde muren mellem offentlig og privat sundhed

I en tid hvor sundhedsvæsnet løber hurtigere end nogensinde før, kan smart og åben software bygge bro mellem offentlige og private sundhedsaktører. Ved at dele og samarbejde om opgaver kan sektorerne supplere hinanden og højne kvaliteten af borgernes behandling.

Columna Cura er Systematics elektroniske omsorgsjournal til den offentlige sektor og er en del af sundhedssuiten Columna. Columna Cura skaber blandt andet et ensartet og effektivt flow af borgerrettede opgaver, og løsningen viser sig nu også at være velegnet til at håndtere journaliseringen af arbejdet for private aktører.

Private testresultater journalføres

Den private udbyder af sundhedsydelser, Copenhagen Medical, har taget Columna Cura i brug for at understøtte deres forskellige test- og vaccinationsindsatser. Under Coronapandemien drev Copenhagen Medical over 50 kviktestcentre som et led i Region Hovedstadens coronaberedskab. Her opstod behovet for at journalføre borgernes testresultater, og det fik Copenhagen Medical til at se sig om efter en god journalløsning. 

”Valget faldt på Columna Cura, da dette system ville gøre det mulig for os både at lave massetests for Corona, samt at levere mere komplekse ydelser, såsom sundhedschecks. Yderligere passer Systematics syn på sikker software godt i vores strategi for at levere sikre services til borgerne,” fortæller Brian Kirkegaard, som er CTO i Copenhagen Group.

Coronasmitten er nu på tilbagetog, og Copenhagen Medical har derfor taget fat på at højne danskernes sundhed med fokus på forebyggelse og give større indblik i muligheden for at påvirke eget helbred. Første skridt i den retning er at teste danskerne for en anden landeplage: klamydia. Normalvis går danskerne til landets lægehuse for at blive testet for kønssygdommen, men når private virksomheder kan tilbyde klamydiatests, frigiver det tid hos de praktiserende læger, der i stedet kan tage sig af mere kompetencekrævende sager. Takket være integration mellem laboratoriesystemerne og journalsystemet kan disse testresultater nu automatisk overføres til borgernes digitale journal. Copenhagen Medical leverer også andre sundhedsydelser såsom sundhedschecks og vaccinationer til internationale sømænd via firmaaftaler med rederier.

Et åbent softwaresystem

Når Systematic leverer løsninger til offentlige sundhedsaktører, integreres softwaren med fællesoffentlig infrastruktur og andre systemer såsom kommunale og nationale registre, men som privat aktør har Copenhagen Medical ikke samme adgang til disse systemer. Columna Cura indeholder dog et åbent API (Application Programming Interface), og via dette kan Copenhagen Medical skabe integration til sine øvrige systemer såsom brugerstyring og lønsystemer samt systemer til kommunikation med borgerne via SMS. Dermed er der skabt en sammenhængende understøttelse af administrative og kliniske aspekter af de forskellige test- og vaccinationsarbejdsgange.

Nye muligheder for samarbejde

Systematics vision indenfor sundhed er at forbedre kvaliteten af pleje og behandling i alle led af borgerens møde med sundhedsvæsenet. Det faktum, at en del af Columna-suiten nu opererer i både offentlige og private sfærer, åbner op for nye muligheder for at samtænke opgaveløsning på tværs af sektorer.

”Der er et stort potentiale i at øge samarbejde mellem offentlige myndigheder og private sundhedsaktører, især i situationer, hvor en specifik sundhedsydelse – fx test eller vaccination – skal masseudbydes. Her har en privat aktør ofte et bedre udgangspunkt for at sammensætte et effektivt flow og på den måde aflaste det offentlige sundhedsvæsen.

Det er spændende at se systemerne fra disse to verdener nærme sig hinanden, og det åbner op for nye perspektiver på, hvordan man kan øge samarbejdet på tværs af det private og offentlige skel,” fortæller Simon Bo Larsen, Senior Architect hos Systematic.

Systematics vision er endvidere at udvikle nye softwareløsninger i fællesskab ved hjælp af åbne økosystemer med åbne standarder. At udbrede en journaliseringsløsning på tværs af det private og offentlige skel er et første skridt på vejen.

Seneste nyheder

Vi vil så gerne holde dig opdateret med, hvad vi laver. Du finder vores seneste nyheder her, men du kan også klikke på knappen nedenfor og få det fulde overblik.