Socialarbejder hjælper borger ved hjælp af tablet
  • Vores løsninger
  • Seneste nyheder

marts 28, 2023

Cura kommuner først til at bruge nationalt overblik for patientaftaler

Mere end 20 Columna Cura kommuner er nu begyndt at dele og vise patientaftaler i den nationale Aftaleoversigt, som skal rulles ud i alle landets kommuner. Aftaleoversigten giver patienter et samlet overblik over deres aftaler med hospitaler, kommuner og egen læge og giver sundhedspersoner mulighed for at koordinere borgerens aftaler.

Systematic er involveret i flere af de digitale løsninger, der skal understøtte Sundhedsdatastyrelsens nationale projekt om ”Et Samlet Patientoverblik”. En af disse er det fælles Aftaleoverblik, som består af en kalender, hvor patienter kan tilgå alle deres aftaler med hospitalet, kommunal sundhed og pleje samt deres egen læge via Sundhed.dk. Løsningen giver også mulighed for at pårørende og sundhedspersonale kan få adgang til det samlede aftaleoverblik og derved kan tage højde for allerede planlagte aftaler og planlægge borgerens øvrige behandling mere effektivt.

Bedre planlægning af behandling

Skanderborg Kommune er en af de mere end 20 Columna Cura kommuner, der allerede har taget løsningen i brug. Her kan sundhedspersonale nu bruge Aftaleoversigten som en del af planlægningen af behandling, fx hvis en patient skal til kontrol på et hospital eller ved egen læge inden et planlagt besøg fra kommunen.

”Det er dejligt at have fået den mulighed. Også at kunne hjælpe de borgere, der ikke kan huske tidspunktet for deres aftale med lægen eller sygehuset. Så det er en win-win,” fortæller Trine Krogh Andersen, Planlægger i plejedistrikt Galten i Skanderborg Kommune.

Aftaleoversigten kan også bruges til at koordinere besøg af hjemmepleje eller sygepleje og til at vise sammenfaldende aftaler hos andre parter, så medarbejderne derved undgår forgæves besøg eller kan planlægge kørsel. I løbet af året tager endnu flere kommuner og hospitaler den nationale Aftaleoversigt i brug.

Nationalt initiativ for mere sammenhæng

Det nationale projekt for at sikre Et Samlet Patientoverblik er et samarbejde mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Praktiserende Lægers Organisation, Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og MedCom. Aftaleoversigt og Fælles Stamkort er de første digitale løsninger, der er udviklet og afprøvet som led i projektet.
Følg den samlede tidsplan for, hvornår de enkelte kommuner tager Aftaleoversigten og Fælles Stamkort i brug på MedComs hjemmeside:

Seneste nyheder

Vi vil så gerne holde dig opdateret med, hvad vi laver. Du finder vores seneste nyheder her, men du kan også klikke på knappen nedenfor og få det fulde overblik.