Kommunalmedarbejder dokumenterer i den elektroniske borgerjournal Columna Cura
  • Explore
  • Seneste nyheder

januar 18, 2023

Haderslev Kommune får nyt it-system til social, sundheds- og ældre området

Haderslev Kommune starter 2023 ud med et nyt it-system til social, sundheds- og ældre området, nemlig Columna Cura.

Efter flere år med det samme dokumentationssystem skifter Haderslev Kommune nu til Systematic’s Columna Cura. Skiftet til Cura skal frigive mere tid til borgerne og samtidig understøtte dokumentationsprocessen for kommunernes medarbejdere i hjemmeplejen, på bostederne og i sundhedscentret samt på plejehjemmene.

"Med Columna Cura får Haderslev Kommune en samlet løsning, som gør arbejdet enklere for medarbejderne i social- og sundhedssektoren. Systemet giver adgang til præcis de oplysninger, medarbejderne har brug for og understøtter dem i deres hverdag, så fokus kan være på borgerne. Cura skal være med til at give alle et bedre overblik og sikre et digitalt samarbejde på tværs af kommunen. Med Cura understøttes også kommunernes strategiske fokus på øget kontinuitet i hjemmet, og at arbejdet omkring borgeren udføres af faste teams," fortæller Henrik Rosenberg Rasmussen, Account Director i Healthcare hos Systematic.

Implementeringerne pågår fra nu og frem mod sommeren 2023, så Haderslev Kommune kan tage løsningen i brug snarest. De forventer at tage løsningen i brug i maj måned i år, og derved sikre de bedste rammer for både kommunens medarbejdere og borgere.

 

Haderslev Kommune vil inspirere andre danske kommuner

Haderslev Kommune har gang i flere strategiske tiltag alle med fokus på at se ældreplejen på nye måder. Som et led i kommunens øgede tiltag, inviterede Haderslev Kommune, efter stor efterspørgsel fra landets andre kommuner, til inspirations- og vidensdag med fokus på tre hovedprojekter: e-distrikt, plejehjem i eget hjem og arbejdet med at udvikle Buurtzorg-inspireret og tværfaglig hjemmepleje i mindre selvstyrende teams. Alle disse projekter er i tråd med kommunens nye journalsystem, Columna Cura.

 

En løsning der understøtter brugerne og hjælper borgerne

Columna Cura er en elektronisk borgerjournal, der kombinerer brugervenlighed og beslutningsstøtte i én it-løsning. Columna Cura giver medarbejderne et overskueligt og opdateret overblik over deres opgaver og over de borgere, de er i kontakt med. Cura gør en kompleks hverdag mere håndterbar og frigør samtidig tid foran skærmen, der i stedet kan bruges sammen med borgeren.

Cura understøtter yderligere borgeren og dennes pårørende i aktivt at deltage i koordinering af den pleje, som borgerne modtager. Samtidig giver løsningen let adgang til effektiv digital kommunikation mellem parterne.

Vil du se hvordan Columna Cura fungerer? Book en demo og få et indblik i de mange funktioner og features, som løsningen tilbyder.

Fakta om Haderslev Kommune

  • Haderslev Kommune dækker godt 55.000 borgere
  • Aftalen tilføjer mellem 1.700-2.000 nye brugere til Cura
  • Kommunen er en del af Region Syddanmark
  • Har fokus på at se ældreplejen på nye måder til egen inspirations- og vidensdag

Seneste nyheder

Vi vil så gerne holde dig opdateret med, hvad vi laver. Du finder vores seneste nyheder her, men du kan også klikke på knappen nedenfor og få det fulde overblik.