Sønderborg Kommune
  • Fakta om Sønderborg Kommune
  • Vores løsninger
  • Seneste nyheder

juni 6, 2023

Nyt it-system til social-, sundheds- og ældreområdet i Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune tager et skridt fremad i 2023 ved at implementere et nyt dokumentationssystem for ældre- og sundhedsområdet. Kommunen har valgt Systematic's elektroniske omsorgsjournal, Columna Cura, som skal lette arbejdet for medarbejderne og sikre hurtig adgang til relevante oplysninger om borgerne.

Forbedret kvalitet af pleje og personalekontinuitet

Sønderborg Kommune tager et vigtigt skridt i retning af højere kvalitet i plejen og er klar til at implementere Systematic’s Columna Cura. Forventningerne til det nye system er høje, da det er designet til at være brugervenligt og tilgængeligt via tablet- og smartphone-enheder, så personalet nemt kan få adgang til relevante oplysninger og dokumentere deres arbejde.

”Dialog er vores bærende redskab, vi er nysgerrig på hvad borgerne ønsker med fokus på borgeroplevet kvalitet. Vi har derfor valgt Columna Cura og ser frem til, at vi med den nye løsning lettere vil kunne kommunikere med vores borgere og pårørende. Vi ønsker et fagsystem, der understøtter smidighed og sammenhænge i overgangene, så borgerne til stadighed oplever at ingen slipper kontakten før en anden har taget over. Vi har fagligt dygtige og kompetente medarbejder. Derfor arbejder vi med at ansvaret for at træffe borgernære beslutninger ligger hos medarbejdere og ledere, der er tættest på borgeren. Vi tror på, at vi med Columna Cura, får vi en teknologisk løsning der på den mest værdifulde og effektive måde understøtter det faglige fællesskab omkring det borgernære arbejde” fortæller Stabschef for Omsorg og Udvikling i Sønderborg Kommune, Anette Krogh.

Ved at give personalet bedre værktøjer til at støtte borgerne og strømline arbejdsprocesserne vil det nye system frigøre mere tid til, at personalet kan fokusere på at levere kvalitetspleje til borgerne. Derudover er det nye system et afgørende redskab til at sikre kontinuitet blandt personalet og genkendelighed for borgeren. Med Columna Cura på plads gør kommunen fremskridt i retning af sit mål om at levere bedre og mere effektiv pleje til dem, der har mest brug for det.

Effektiviserer arbejdsbyrden for medarbejdere og fremmer digitalt samarbejde

Med indførelsen af Columna Cura får Sønderborg Kommune en samlet løsning, der effektiviserer arbejdsbyrden for medarbejderne på ældre- og sundhedsområdet. Systemet forenkler processen med at finde de nødvendige oplysninger og frigør tid til, at medarbejderne kan fokusere på at yde personlig pleje til borgerne.
Columna Cura gør ikke kun arbejdet lettere for medarbejderne, men fremmer også bedre forståelse og digitalt samarbejde i hele kommunen. Dette stemmer perfekt overens med Sønderborg Kommunes mål om at styrke kontinuiteten i hjemmeplejen og sikre, at det er det samme plejeteam, der hjælper borgerne.


"Med Columna Cura kan Sønderborg Kommune nu give borgerne endnu bedre pleje og omsorg. Den omfattende løsning forenkler arbejdet for medarbejderne i social- og sundhedssektoren og giver dem let adgang til de præcise oplysninger, de har brug for. Det frigør mere tid til, at medarbejderne kan fokusere på borgerne og deres behov. Cura er designet til at give et komplet overblik og sikre et problemfrit digitalt samarbejde på tværs af kommunen. Med Cura kan Sønderborg Kommune fremme deres strategiske mål om at sikre øget kontinuitet i hjemmeplejen, hvor arbejdet omkring borgeren udføres af dedikerede og faste teams," siger Henrik Rosenberg Rasmussen, Account Director i Healthcare hos Systematic.

En effektiv og brugervenlig IT-løsning til plejesektoren

Et nyt år betyder nye muligheder, og for Sønderborg Kommune betyder det en spændende start med et nyt it-system til social, sundheds- og ældreområdet: Columna Cura.

Columna Cura er en elektronisk borgerjournal, der kombinerer brugervenlighed og beslutningsstøtte i en enkelt it-løsning. Den giver medarbejderne et klart og opdateret overblik over deres opgaver og de borgere, de er i kontakt med, hvilket gør en kompleks arbejdsdag mere overskuelig og frigør tid til at interagere med borgerne i stedet for at sidde fast foran en skærm.

Cura støtter også borgere og deres pårørende i at deltage aktivt i koordineringen af den pleje, de modtager, samtidig med at det giver nem adgang til effektiv digital kommunikation mellem parterne.

 

Vil du se, hvordan Columna Cura fungerer? Book en demo og få et indblik i de mange funktioner og features, som løsningen tilbyder.

Fakta om Sønderborg Kommune

  • Sønderborg Kommune har 73.831 indbyggere
  • Danmarks 16. største kommune
  • Der er ansat ca. 5.500 medarbejdere til at tage sig af kommunens drift, udvikling og administration.
  • Sønderborg Kommunes samlede areal udgør 495,86 km2. Der bor ca. 150 personer pr. km2.
  • En del af Region Syddanmark

Seneste nyheder

Vi vil så gerne holde dig opdateret med, hvad vi laver. Du finder vores seneste nyheder her, men du kan også klikke på knappen nedenfor og få det fulde overblik.