orange farve
  • Explore
  • Seneste nyheder

januar 27, 2022

Systematic udvikler digital understøttelse for selvledende teams

Syddjurs Kommune og Systematic samarbejder om et nyt forandringsprojekt, hvor kommunen organiserer medarbejdere i mindre, selvledende teams, og Systematic står for den digitale understøttelse.

Borgere, som er knyttet til hjemmeplejen i Syddjurs Kommune, kan se frem til en hverdag med øget medarbejderkontinuitet og mere selvbestemmelse. Sådan lød det, da et nyt forandringsprojekt blev sat i søen tilbage i marts. I dag er Syddjurs Kommune i fuld gang med det gennemgribende projekt, der skal gentænke måden at drive hjemmepleje på. Medarbejderne Sundhed og Omsorg anvender i forvejen Systematic’s omsorgsjournal Columna Cura, og nu samarbejder Syddjurs Kommune tæt med Systematic for at udvikle den digitale understøttelse af forandringsprojektet.

Fokus på brugernes konkrete behov

Systematic er i fuld gang med at udvikle teamapplikationen, der er en selvstændig løsning til understøttelse af de nye selvledende teams. Applikationen kan tilgås direkte fra kommunens omsorgsjournal Columna Cura. Det har fra starten af været brugerne, der var den drivende kraft og udvalgte medarbejdere er inviteret med i udviklingen, for at sikre, at applikationen understøtter deres behov i den nye organiseringsform.

Rikke Terp, domæneekspert på projektet, glæder sig over udviklingen:

”Det har været fantastisk at samarbejde tæt med brugerne og finde helt ind til kernen af behovene, inden vi starter på den her nye rejse. Vi har store forventninger til, at applikation vil gøre en forskel for kommunens borgere og gøre det lettere for brugerne at arbejde i et team omkring borgeren.”

 

users testing new application

Styrket samarbejde omkring borgeren

Målet med applikationen er at ramme de områder, hvor det er muligt at give samarbejdet et løft og gøre arbejdet mere selvstyret. Hverdagen i hjemmeplejen er ofte præget af uforudsigelighed, da det er borgerens aktuelle situation, der er styrende for den tid, der skal bruges ved borgeren på den pågældende dag. Derfor er det vigtigt for brugerne, at den nye teamapplikation styrker muligheden for at koordinere på tværs af teamet og gør det muligt at hjælpe hinanden på en enkel måde.

"Hele idéen med selvledende teams er at styrke samarbejdet omkring borgeren. Både ved at øge medarbejdernes samarbejde og trivsel og ruste dem til at træffe de rigtige beslutninger i hverdagen, men også ved at sikre, at borgeren bliver mødt af engagerede medarbejdere, som de kender”, fortæller Rikke Terp.

Et af Syddjurs kommunes vigtigste succeskriterier er netop at øge kontinuiteten for borgerne, så de mødes af et udvalg af de samme medarbejdere. Derfor er det også en prioritet, at applikationen er i stand til at vise informationer om, hvor mange forskellige medarbejdere, en borger har mødt, og om det er medarbejderens første besøg hos borgeren.

Applikationen til selvledende teams skal pilottestes i marts og idéen er inspireret af den hollandske hjemmeplejeorganisation, Buurtzorg, der i disse år vinder indpas i Holland. Buurtzorgs tankegang udspringer af en decentralisering af ledelse og et øget fokus på små selvledende teams. Resultaterne viser at tilfredsheden øges blandt både borgere og medarbejdere.

Seneste nyheder

Vi vil så gerne holde dig opdateret med, hvad vi laver. Du finder vores seneste nyheder her, men du kan også klikke på knappen nedenfor og få det fulde overblik.