Læge tilgår jornaldata på tablet
  • Vores løsninger
  • Seneste nyheder

april 20, 2023

Ny løsning skal sikre bedre tværsektorielt samarbejde med tidstro journaldata 

Herning Kommune, Region Midtjylland og Systematic går sammen i projektet om at forbedre det sammenhængende patientforløb og tværsektorielle samarbejde. Målet med projektet er at give kommunens sundhedsfaglige personale de bedst mulige forudsætninger for at yde en bedre service til borgerne.

Både hospitaler og den kommunale sundhed er under pres grundet tilvæksten af ældre borgere kombineret med en generel mangel på sundhedsfaglige medarbejder. Noget af løsningen til denne udfordring er et øget fokus på at sikre et mere forstående og sammenhængende sundhedsvæsen. Nøglen er bedre samspil og samarbejde mellem sektoren.

 

Forbedret patientbehandling

Derfor afprøver Herning Kommune og Region Midtjylland nu Systematic’s løsning, Columna Axon i et pilotprojekt, hvor sundhedspersonalet får bedre mulighed for yde den bedste behandling med indsigt i borgerens journaldata i realtid.

- Vi har stor fokus på sammenhængende patientforløb for vores patienter og borgere, og denne nye løsning vil gøre det hurtigere for vores medarbejdere at fortsætte den behandling, som er begyndt på hospitalet og hjælpe med at forebygge genindlæggelser, fortæller Dorte West (V), borgmester i Herning Kommune i en pressemeddelelse udsendt af Herning Kommune og Region Midtjylland.

Løsningen sikrer personalet indsigt og giver dem et værktøj, der er målrettet brugertyper og fagbestemte grupper, som bl.a. hjemmesygeplejersker og terapeuter. Forventningen er, at personalet reducerer den tid, der bruges på telefonopkald og forstyrrelser mellem sektorerne. Samtidig er forhåbningen, at resultatet vil give en afsmittende effekt på borgerne, så de oplever sundhedsvæsenet som mere forstående og sammenhængende.

Løsningen er i første omgang målrettet det sundhedsfaglige personale i kommuner, som nu får mulighed for at se alle relevante data fra den elektroniske patientjournal på regionens sygehuse i realtid. Næste step i projektet er, at sikre personalet på sygehusene også får adgang til at se det kommunale plejeforløb.

Læs mere om forventningerne til Columna Axon i pressemeddelelsen fra Herning Kommune og Region Midtjylland.

 

Hvad er Columna Axon?

Columna Axon er nøglen til at forbinde sektorer, regioner og kommuner og giver mulighed for realtidsadgang til data på tværs af det sammenhængende sundhedsvæsen.  Navnet stammer fra latin, hvor Axon er navnet på de nervefibre, der forbinder neuroner og gør det muligt for neuroner eller nerveceller at kommunikere til andre nerveceller, kirtler eller muskler i hjernen.

Målet med Columna Axon er at:

  • Understøtte en nem, overskuelig og hurtig adgang til hospitalssundhedsoplysninger i realtid
  • Sikre et hurtigt overblik og søgbarhed til alle faggruppers kliniske dokumentation
  • Styrke fagligt samarbejde på tværs af sektorer og bidrage til en forbedret kommunikation med borgere og bedre indsigt i deres sundhedsforløb

Seneste nyheder

Vi vil så gerne holde dig opdateret med, hvad vi laver. Du finder vores seneste nyheder her, men du kan også klikke på knappen nedenfor og få det fulde overblik.