Digitalisering af den danske vandsektor

'Water Data Space'-projektet

  • Fyrtårnsprojekt
  • Use cases
  • POC, Herning Vand
  • POC, Aarhus Vand
  • POC, DHI

Fyrtårnsprojekt

Systematic’s engagement inden for vandområdet breder sig til et EU-støttet fyrtårnsprojekt i samarbejde med Water Valley Denmark og CLEAN. Inden for vandsektoren er der behov for at kunne tilgå åbne kvalitetssikrede og standardiserede data for bedre at kunne udvikle nye digitale løsninger inden for vandsektoren og hermed at kunne øge kvalitet, effektivitet og bæredygtighed – samt give bedre adgang til innovation gennem forskning, uddannelse eller virksomhedssamarbejde.

Projektet ’Water Data Space’ er en eksplorativ undersøgelse af, om opbygningen af et egentlig data space for åben deling af vanddata er realisérbart og i så fald, hvordan dette bedst kan designes. (”Proof of Concept”).

Use cases

I samarbejde med en række vandselskaber og universiteter har Systematic identificeret og arbejdet med tre use cases, hvor åben datadeling kunne være en markant fordel. 

De tre use cases er: 

Herning Vand: Automatiseret rapportering

Access, herning vand

Aarhus Vand: Kapacitetsanalyse af regnvandsbassiner

Proof of concept med Aarhus Vand

DHI: Opsporing af miljøfarlige forurenende stoffer

Proof of concept med DMI Danmark

Seneste nyheder

Vi vil så gerne holde dig opdateret med, hvad vi laver. Du finder alle vores seneste nyheder her.