böcker

  Bibliotekarien behöver ta taktpinnen

  Edward Jensinger är rektor, författare och skoldebattör. Han lyfter skolbibliotekariens roll i skolan och menar att skolbibliotekarien ska inkluderas i det pedagogiska arbetet på skolan. Edward arbetar idag som rektor på NTI-Gymnasiet i Lund, tidigare har han arbetat som utvecklingsledare och områdeschef.

  Jag fick nyligen möjligheten att göra en intervju med Edward och han såg framemot få ”träffa” er skolbibliotekarier som jobbar med Cicero skolbibliotekssystem. För mig har Edward, under mina år inom skolbiblioteksvärlden alltid varit rösten som framfört skolbibliotekariens otroligt viktiga uppdrag i skolan.

  Edward menar att en del skolbibliotek verkar finnas litet vid sidan av skolans pedagogiska arbete. Han jämför med kassörskan på ICA, en resurs där folk kan hämta saker. Enligt Edward måste alla på skolan, inklusive rektor, ha förväntningar på att skolbiblioteket inkluderas i det pedagogiska arbetet, att skolbibliotekarierna kliver in i klassrummet. För att det ska fungera behöver rektor ge lärare och skolbibliotekarier mandat att samarbeta pedagogiskt. Biblioteket måste gå från att vara en plats där eleverna kan hämta saker till att få en kvalificerad roll, att vara en pedagogisk resurs. 

  Alla klasser ska få undervisning av bibliotekarien och rektor måste vara den som driver utvecklingen. 

  Flera olika områden

  Biblioteket bör också komma in i flera olika områden, utöver det traditionella som handlar om litteraturförmedling. Skolbiblioteket behöver dessutom vara en del av det pedagogiska sammanhanget och till exempel inkluderas i läsundervisningen. Biblioteket kan även skapa trygga sammanhang för eleven där de inte blir bedömda, t ex i läsklubbar.

  Bibliotekarierna har ofta hög kompetens inom digitalisering och MIK (medie- och informationskunnighet), något som Edward lyfter fram. Han menar att det är hög tid att bibliotekarier och lärare arbetar mer tillsammans kring MIK. Svensklärarna kan få ett gott stöd av bibliotekarierna att undervisa eleverna i källkritik, informationssökning mm. Här behöver bibliotekarierna kliva in och berätta om sin kompetens.

  Edward menar att man som bibliotekarie måste äga sitt uppdrag, våga ta plats och fråga sig vad just jag som bibliotekarie kan bidra med. Ta ansvaret över sin taktpinne.

   

  Ta ansvaret

  Hur kan jag lyfta min kompetens?

  Hur kan jag vara en del av skolans pedagogiska arbete och bidra till elevernas lärande?

  Hur kan jag samarbeta med lärarna?

  Jag och Edward gick även in på verktyg som underlättar vardagen för skolbibliotekarien och skolbiblioteksssystemet är just ett sådant verktyg. Edward berättar om en tidigare arbetsplats, på en skola, som tack vare läromedelsutlåning kunde spara in 200 000 kronor.  I och med att biblioteket lånade ut läromedel minskade svinnet avsevärt. Bara därigenom sparades avgiften för systemet in och dessutom underlättades lärarnas arbete när biblioteket tog hand om läromedelsutlåningen.

  Lagen om att alla skolor ska ha ett skolbibliotek gäller för alla skolor, stora som små. Även små skolor måste följa lagen, enbart digitala bibliotek räcker inte. 
  På små skolor behövs kreativa lösningar och samarbete med andra skolor.

  På NTI-gymnasiet i Lund där Edwards jobbar har de hittat en bra lösning. Edward kontaktade nämligen skolan som ligger i närheten och tillsammans skapade de en spännande skolbibliotekstjänst för deras två skolbibliotek. Magdalena Ivarsson, (som bl.a. fått utmärkelsen Årets skolbibliotek 2019, skolbibliotek i Världsklass 2017-2020) tacka ja till tjänsten och stortrivs idag. Hon har ett nära samarbete med kollegorna och hon känner att skolbiblioteket är en integrerad del av skolarbetet och inte en sidoverksamhet.

  Jag hoppas på att få fler givande pratstunder med Edward, och ser framemot hans kommande bok. 

  Vill du komma i kontakt med Edward når du honom här.