många barn vid ett stort bord

  Intervju med Susan Daun, förstelärare och skolbibliotekarie i Höganäs

  Susan Daun har ett meningsfullt och viktigt arbete, att väcka elevernas nyfikenhet och läslust! Efter många år som klasslärare arbetar hon nu med läsning för skolans alla elever, samt har ansvaret för skolbibliotekets pedagogiska verksamhet.

  Teman

  Under läsåret skyltar biblioteket med olika teman, riktade till olika åldersgrupper. Dessa teman väcker elevernas uppmärksamhet och intresse samt ger möjlighet att lyfta fram olika sorters litteratur. Temat ”Välkommen till skolan” inledde läsåret och förutom böcker för nybörjarläsaren visades passande föremål som pennskrin, skolväska, scheman och ballonger. Andra teman har varit ”Bli en mästerkock” med receptböcker, ”Hur mår du egentligen?” om psykisk ohälsa samt jul och påsk. Nuvarande ”Pippi-tema” kommer att avslutas med en ”Pippi-dag” med tipsrunda, utklädning och vad man mer vill.

  Varje termin presenterar Susan de nya böckerna vid klassbesök i alla klasser från fsk-åk 9. Med kunskap om lärarnas årshjul med olika arbetsområden i so och no kan Susan erbjuda lämplig littertur som anknyter till deras teman.

  Cicero bibliotekssystem

  I ett skolbibliotek ska det vara ordning och reda – och här kommer Cicero bibliotekssystem in i bilden. På skolan finns en biblioteksassistent som arbetar administrativt i systemet, kring låntagare och böcker. Dessutom ska biblioteket vara oförutsägbart och överraskande!

  Lektörsgruppen och bokpresentationer

  Under loven läser Susan in nästan all nyinköpt litteratur för låg- och mellanstadiet. På skolan finns det dessutom en lektörsgrupp som består av ett tjugotal lässugna elever i åk 7 – 9. Inför sommar- och julloven inbjuds lektörerna till ett möte med fika där de nya högstadieböckerna fördelas. Efter lovet lämnar de in sina böcker och bokrecensioner. Lektörsgruppens arbete är ett gott stöd inför de bokpresentation som Susan håller i alla klasser.

  Utlåning av elevernas egna böcker via Cicero

  Något som vi på Systematic tycker är extra roligt är att biblioteket lånar ut elevernas egna böcker via Cicero. När klasserna har skrivit texter, till exempel om svenska djur, sätts de samman till en bok som läggs in i Cicero-katalogen och kan lånas av andra. Eleverna blir författare och deras bok lånas ut i biblioteket, via Cicero!

  Andra aktiviteter

  Tornlyckeskolans bibliotek genomför en mängd olika aktiviteter, här kommer några tips att låta sig inspireras av.

   

  Barn- och ungdomsbokskatalogen

  Inför Läslovet kommer Barn- och ungdomsbokskatalogen. Eleverna arbetar med katalogen och efter lovet lämnar varje klass in en önskelista om bokinköp.

   

  Jullovsutmaningen

  Jullovsutmaningen innebär att de eleverna får med sig ett ”läskort” hem. Här signerar vårdnadshavaren varje gång som eleven har läst minst 15 minuter. Efter lovet räknar man ut hur många timmar varje klass, i genomsnitt, har läst. Vinnande klass får 200 kronor till klasskassan.

   

  Sommarläsningen

  Sommarläsningen går ut på att eleverna, de som så vill, läser ett valfritt antal böcker. De antecknar vad det var i boken som de fastnade för och hur de upplevde boken. I augusti går bokfesten av stapeln, med mingel, saft, salta pinnar och samtal kring de lästa böckerna. Den som inte har läst under lovet får boktips från kompisarna. Varje läst bok motsvarar en lott och vinnarna får välja vinst vid ett prisbord.

   

  Världsbokdagen

  Världsbokdagen firas med tipsrunda runt skolans område och utlottning av böcker till elever som har lånat böcker på biblioteket den här dagen. Bokmärken delas ut.

   

  Tornlyckes rekordbok

  Tornlyckes rekordbok syftar till att lyfta elever som är bra på något annat än det teoretiska. Här slås många rekord, som till exempel den längsta maskrosen eller den kortaste pennan.

   

  Bokgåva

  Till sommaravslutningen lämnar alla lärare namn på två elever per klass som har utmärkt sig på ett positivt sätt, till exempel att de är en god kamrat, har gjort stora framsteg eller har utvecklat sin läsning. Eleverna uppmärksammas med en bokgåva på skolavslutningen.

   

  Ämnesövergripande läsprojekt

  I samarbete med lärarna genomförs ämnesövergripande läsprojekt, ofta med hjälp av inköpsstöd från Kulturrådet. Medlen används för att plocka in läsning i undervisningen. Det kan exempelvis handla om att köpa in klassuppsättningar för gemensam läsning och samtal kring en bok.

   

  Boktips

  En del dagar och händelser, som Förintelsedagen och Alla hjärtans dag, uppmärksammas med en mindre skyltning med boktips vid bibliotekets disk.

   

  Gallrade böcker

  Gallrade böcker som är hyfsade skänks till elever, något som är mycket uppskattat, inte minst i hushåll där det annars inte finns så många böcker.