Kungsbacka

  november 14, 2022

  Gemensamt bibliotekssystem har satt fokus på skolbiblioteken i Kungsbacka

  I Kungsbacka kommun använder alla kommunala grundskolor numera Cicero bibliotekssystem. Fler än 7 000 elever i årskurserna F-9 tillgång har till Cicero.

  Vad var det då som fick Kungsbacka att satsa på Cicero? Vid upphandlingen värderades utökad funktionalitet inom statistik, självlåningsdisk och tillgänglig support högt. Viktigt var att köpa ett stabilt system, med hög användarvänlighet för elever och personal. Valet föll på Cicero, en bibliotekslösning som är framtagen och utprovad i samarbete med både skol- och folkbibliotek.

  Utöver de 18 skolbiblioteken har Kungsbacka även startat en central depå, en gemensam resurs, bland annat för mångspråkslitteratur. Depån ligger placerad på Flerspråkigt lärande - Modersmålsenheten och nu håller man som bäst på att utöka beståndet till ett gemensamt utbud med böcker, som alla skolor kan låna. Det kommer att bli en fin resurs som väsentligt utökar utbudet av tillgänglig mångspråkslitteratur, samtidigt som det kommer att avlasta inköpsarbetet för den enskilda bibliotekarien.

  Att alla skolor har ett gemensamt bibliotekssystem för med sig många fördelar, bland annat har det satt fokus på skolbiblioteken i kommunen. Det har också öppnat för nya samarbeten och möjligheter för skolbibliotekarierna att stödja varandra.

  På kommunens intranät finns nu en sida om Cicero. Här man kan läsa om hur systemet används och det finns länkar till manualer, videoguider mm. I en grupp på Teams delar bibliotekarierna nyheter och här finns möjlighet att ställa frågor.

  — Det är en aktiv kanal där kollegor hjälper varandra. Här har även jag möjlighet att besvara frågor direkt i chatten, säger Jessica Nordlund, systemadministratör för Cicero i Kungsbacka.

  Jessica har tagit en aktiv del i införandet av Cicero på alla skolbibliotek i kommunen. Nu fungerar hon som ”first line support”, med fokus på att hjälpa alla nya skolbibliotekarier att komma fint igång och jobba smart i Cicero.

  På Jessicas agenda står bland annat att starta upp reservationer mellan filialerna. Bibliotekskatalogen, Cicero Surf, visas som ikon med direktinloggning på alla elev- och personaldatorer.  Det har gjort att man fått i gång reservationer på ett sätt som man inte använt tidigare. Jessica arbetar nu fram rutiner för att skicka böcker mellan skolorna, med kommunens internpost.

  —  På Tingbergsskolan visas alltid bibliotekskatalogen Cicero Surf på storskärm i skolbiblioteket, nu kan alla elever själva söka efter böcker och hitta nya favoriter. Detta är ett stort plus för elevernas läslust och dessutom lär de sig hur kataloger är uppbyggda, avslutar Jessica.