Library & Learning

  oktober 12, 2021

  Bollnäs kommun väljer att köpa Systematics skolbibliotekslösning, Cicero

  Ytterligare en kommun, Bollnäs, med lite över 2 300 elever, satsar på samarbete med Systematic och väljer därmed bibliotekslösningen Cicero. Utöver administrationsmodulen Cicero LMS, köper man även Cicero Slide, en mobil och intuitiv självbetjäningsmodul, som är enkel för eleverna att använda.

  Josefine Tysklind, skolbibliotekarie i kommunen berättar varför valet föll just på Cicero:

  ”Vi övervägde flera olika lösningar, men vi kände att Cicero LMS gav mest valuta för pengarna. Det verkar som ett intuitivt och prisvärt system. Dessutom finns den kontinuerliga utvecklingen av produkten, som ständigt kommer med nya lösningar. Vi tycker att det är tilltalande, samtidigt som stödet som tillhandahålls är effektivt och snabbt - något vi uppskattar mycket.”

  Anette Widenberg Helgesson, även hon skolbibliotekarie i Bollnäs kommun påpekar också andra fördelar med köpet av Cicero. Särskilt framhåller hon att de nu kan se alla skolors bestånd samtidigt, något som kommer att underlätta arbetet och spara mycket tid - tid som istället kan användas till att främja läsning och hjälpa eleverna.

  ”Vi ser fram emot att visa alla elever och lärare systemet. Vi kommer även att använda det för att utveckla undervisningen i bibliotekskunskap, som är en del av MIK (media- och informationskunnighet), vilket också ingår i skolbibliotekets uppdrag.”

  Med köpet av Cicero får de kommunala grundskolorna i Bollnäs en möjlighet att optimera verksamheten vid de olika skolbiblioteken runt om i kommunen, en optimering som frigör begränsade resurser och som kan leda fram till smartare arbetssätt.