Hund

  november 24, 2021

  Möt skolbibliotekarien Anna och pedagoghunden Yoshi

  På Fornbackaskolan i Södertälje arbetar skolbibliotekarien Anna Bågenmark tillsammans med pedagoghunden Yoshi, de bildar Fornbackaskolans pedagoghundteam. Vi vill veta mer om bibliotekets verksamhet och är nyfikna på hur en pedagoghund arbetar.

  Skolbibliotekets verksamhet

  Biblioteket på Fornbackaskolan är centralt beläget vid huvudentrén. Här passerar dagligen många elever på sin väg till matsalen, som ligger alldeles intill. Anna berättar att biblioteket är en plats som eleverna gärna besöker, inte bara för att låna böcker utan också för att prata en stund samt klappa och mata pedagoghunden Yoshi, som arbetar i biblioteket.

  Biblioteket fyller en pedagogisk funktion på skolan. Anna fångar upp olika projekt och teman som eleverna arbetar med och tipsar om intressanta böcker. Eleverna har också möjlighet att inspirera andra elever med en bokrecension, som de skickar via en QR-kod till biblioteket. Bokrecensionerna sätts upp på en vägg där alla kan läsa dem.

  Pedagoghundteamet

  I biblioteket arbetar pedagoghunden Yoshi. Anna berättar att när elever kommer till biblioteket för att arbeta med pedagoghundteamet, så kan innehållet vara mycket skiftande. Det är en möjlighet att låta de elever som inte når målen i svenska träna extra tillsammans med pedagoghundteamet. Eleven får endera personlig träning eller träning i grupp, allt för att stärka eleven utifrån sina specifika behov. Pedagoghundteamet motiverar eleven till skolarbete, samt är en hjälp vid inlärning.

  - Det är viktigt att formulera elevens specifika behov och sätta upp mål för besöket hos pedagoghundteamet, säger Anna. På det sättet får eleven hjälp med rätt saker och vi kan utvärdera insatsen utifrån det uppsatta målet.

  Anna berättar om en elev vars mål är att lära sig de olika bokstäverna i alfabetet. Eleven lägger ut bokstavspåsar på golvet i biblioteket och instruerar Yoshi: ” hämta en bokstav”. Hunden hämtar en bokstav och lämnar den till eleven. Eleven säger vad bokstaven heter och sedan är det dags för Yoshi att hämta en ny bokstav. För den här eleven är det här en lämplig svårighetsgrad, andra elever har till exempel fått bygga ord med hjälp av bokstavspåsarna som hunden hämtat.
  Det finns också elever som lästränar genom att läsa högt för Yoshi, som sitter bredvid i bibliotekets soffa, ofta med sitt huvud i elevens knä.

  Pedagoghund

  För en del elever är det värdefullt att få en stund tillsammans med pedagoghundteamet innan det är dags att låna böcker. Att leka kurragömma med Yoshi är en favoritlek, eleverna gömmer godbitar, som Yoshi sedan får leta efter. En del elever belönar hunden med skräckblandad förtjusning, andra lyser som solar när de lyckas få hunden att göra tricket.

  Gemensamt för alla elever som arbetar med pedagoghundteamet är att de gärna vill komma till dessa tillfällen. Eleverna upplever det som en stund av positivitet, glädje och lek.

   - Idag vet vi att kontakt med en hund minskar stress och sänker blodtrycket. Forskningen visar också att hormonet oxytocin utsöndras i ökad utsträckning när vi är nära djur, vilket kan hjälpa oss att slappna av, bli lugnare och mindre stressade, säger Anna. Syftet med pedagoghundsarbetet är att skapa ett mervärde som handlar om glädje, motivation, vilja, fokus, trygghet, lugn, läkande effekt och stöd.

  Cicero bibliotekslösning ger effektivitet, smidighet och lättillgänglighet

  I samband med att Södertälje kommun köpte Cicero till alla skolor i kommunen såg Anna över skolbibliotekets placeringar. Under åren hade en mängd placeringar skapats och nu var det dags att ”städa upp” bland placeringarna.

   - Att redigera bokplaceringar var något som upptog mycket av min tid under ett antal veckor. Det behövdes en rejäl uppstädning bland placeringarna och en tydligare uppmärkning än den som funnits förut. Varje bok i biblioteket har kontrollerats.

  Anna menar att ett digitaliserat bibliotekssystem gör att arbetet i skolbiblioteket blir mer effektivt, smidigare och mer lättillgängligt. Positivt är också att samarbete mellan olika skolbibliotek i kommunen förenklas.

  Att använda statistiken i Cicero Explore är något som Anna uppskattar mycket. Bland annat sätter hon upp en 10 i topp-lista på de mest lånade böckerna i biblioteket. Det är mycket uppskattat av eleverna som ofta står och tittar på den, och vill låna böcker från listan.

  På frågan om Anna har några medskick till Systematic svarar hon:

   - Det är väldigt bra med support på svenska. Vi fick till exempel hjälp med att skapa låntagargrupper till grundsärskolans klasser. Med hjälp av cicerosupporten så har vi nu ett väl fungerande lånesystem, det uppskattar jag mycket!

  Vi på Systematic tackar Anna och Yoshi för att vi fick berätta om Fornbackaskolans skolbibliotek och pedagoghundteam!